Diyafram Hastalıkları

Diyafram kası göğüs boşluğu ile karın boşluğu arasında yer alıp bu 2 boşluğu ayıran ve nefes almamızda en fazla katkısı olan kastır. Diyaframın en sık görülen hastalığı, diyaframa giden sinirin tam veya kısmi felci nedeniyle diyafram kasının fonksyonunu yapamaması, yukarıya doğru gevşek bir pozisyonda durmasıdır. Bu hastalıklarda diyafram kasının bir tarafı çalışmadığından hem hastanın nefes almasına olan katkısı kaybolacağından hem de yükselen diyafran akciğere baskı yapıp iyi havalanmasını engelleyeceğinden hastada nefes darlığı şikayeti olur.

Trakea (Nefes Borusu) Hastalıkları

Trakea insanlarda gırtlaktan akciğerlerin bronşlarına kadar uzanan yaklaşık 12  cm boyunda ve 2-2,5 cm çapında kıkırdak yapıdan oluşan bir borudur ve ağızdan alınan havanın akciğerlere ulaştırılmasını sağlar. Trakea hastalıkları nadirdir ve temel olarak 2 tip hastalığı vardır;

Göğüs Duvarı Anomalileri - Pektus

Göğüs ön kısmının genelde doğuştan başlayan sonrasında artan şekil bozukluklarına ( pektus ) 300-400 de 1 rastlanır. Göğüs ön kısmının dışarı çıkık olması (pektus karinatum) veya içeri çökük olması (pektus excavatum) şeklinde en sık 2 şekilde görülür. Diğer göğüs duvarı anormallikleri çok daha istisnaidir. Dışarıya çıkık göğüs ki;

Prof.Dr. Erdal OKUR Yayınlar

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A1. Okur E, Baysungur V, Tezel C, Sevilgen G, Ergene G, Gokce M, Halezeroglu S. Comparison of the single or double chest tube applications after pulmonary lobectomies. Eur J Cardiothorac Surg 2009; 35: 32-36. (SCI)A2. Okur E, Arısoy Y, Baysungur V, Gokce M, Sevilgen G, Ergene G, Halezeroglu S.
 • Prophylactic intraoperative pneumoperitoneum decreases pleural space problems after lower lobectomy or bilobectomy of the lung. Thorac Cardiov Surg 2009; 57: 160-164. (SCI)
 • A3. Arınc S, Alpay L, Okur E, Koksal C, Sogukpınar O, Kosif A, Halezeroglu S. Recurrent Pulmonary Hydatid Disease: Analysis of Ten Cases. Surg Today 2008; 38: 983-986. (SCIExpanded)
 • A4. Okur E, Kir A, Halezeroglu S, Alpay AL, Atasalihi A. Pleural tenting following upper lobectomies or bilobectomies of the lung to prevent residual air space and prolonged air leak. Eur J Cardiothorac Surg 2001; 20: 1012-1015. (SCI)
 • A5. Okur E, Tezel C, Baysungur V, Halezeroglu S. Partial resection of persistant left superior vena cava for a T4 lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg 2008; 136: 1080-1081. (SCI)
 • A6. Yilmaz A, Damadoglu E, Salturk C, Okur E, Tuncer LY, Halezeroglu S. Delays in the Diagnosis and Treatment of Primary Lung Cancer: Are Longer Delays Associated with Advanced Pathological Stage? Upsala J Med Sci 2008; 113: 287-296. (SCI-Expanded)
 • A7. Okur E, Baysungur V, Tezel C, Sevilgen G, Halezeroglu S. Lingual inferior segmentectomy for a 7-cm pulmonary arteriovenous malformation. Thorac Cardiovasc Surg 2009; 57: 243-244. (SCI)
 • A8. Okur E, Halezeroglu S, Somay A, Atasalihi A. Unusual intrathoracic location of a primary germ cell tumour. Eur J Cardiothorac Surg 2002; 22: 651-653.(SCI)
 • A9. Baysungur V, Okur E, Halezeroglu S, Atasalihi A. Papillary carcinoma arising on a cervicomediastinal thyroglossal ductal cyst resected via transcervical and partial upper sternotomy incision. Eur J Cardiothorac Surg 2002; 22: 842-844. (SCI)
 • A10. Kir A, Tahaoglu K, Okur E, Hatipoglu T. Role of Surgery in multi-drug-resistant tuberculosis: results of 27 cases. Eur J Cardiothorac Surg 1997; 12: 531-534. (SCI)
 • A11. Baysungur V, Okur E, Tuncer L, Halezeroglu S. Sequential right upper sleeve lobectomy and left pneumonectomy for bilateral synchronous lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg 2009; 35: 743-744. (SCI)
 • A12. Okur HK, Okur E, Baran R. Three cases of intrathoracic gossypiboma with varying morbidities epending on the time of detection. Thorac Cardiovasc Surg. 2009; 57: 432-4. (SCI)
 • A13. Okur E, Tezel C, Baysungur V, Halezeroglu S. Extrathoracic herniation of a lung bulla through a tube thoracostomy site. Int Cardiovasc Thorac Surg 2008; 7: 1210-1211.
 • A14. Koksal C, Baysungur V, Okur E, Sarikaya S, Halezeroglu S. A two-stage approach to a patient with hydatid cysts inside the right pulmonary artery and multiple right lung involvement. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2006; 12: 349-351. (SCI-Expanded)
 • A15. Okur E, Baysungur V, Tezel C, Halezeroglu S. Reply to Chen et al. Eur J Cardiothorac Surg 2009; 35: 552-557. (SCI)
 • A16. Bilgin S, Yilmaz A, Okur E, Düzgün S, Tahaoglu C, Akkaya E. Primary endobronchial leiomyoma: a case report. Tuberk Toraks 2004; 52: 272-274.A 17.   Yilmaz A, Sulu E, Arinc S, Salturk C, Okur E, Aksoy F, Halezeroğlu S. Pleomorphic carcinoma of the lung: a report of six cases. Tuberk Toraks 2007; 55:290-294.
 • A18. Tuncer LY, Arinc S, Ogutcu EK, Ertugrul M, Nergiz S, Okur E, Halezeroglu S. Cell type accuracy of transthoracic fine needle aspiration in primary lung cancer. Tuberk Toraks 2007; 55: 148-152
 • A19. Gokce M, Okur E, Baysungur V, Ergene G, Sevilgen G, Halezeroglu S. Lung Decortication for chronic empyaema: effects on pulmonary function and thoracic asymmetry in the late period. Eur J Cardiothorac Surg 2009; 36: 754-758.  (SCI)
 • A20. Okur E, Baysungur V, Tezel C, Halezeroglu S. Reply to Apostolakis and Baikoussis. Eur J cardiothorac Surg 2009; 36: 425.(SCI)
 • A21.    Tezel C, Okur E, Baysungur V. Iatrogenic tracheal rupture during intubation with a doublelumen tube. Thorac Cardiovasc Surg. 2010; 58: 54-6.(SCI)
 • A 22.   Erdal Okur, Volkan Baysungur, Cagatay Tezel, Gokhan Ergene, Gokcen Sevilgen, Semih Halezeroglu. Comparison of perioperative results of conventional versus thoracoscopic lobectomy for clinical stage 1 lung carcinoma. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2009; 17: 191-197. (SCI-Expanded)
 • A23.    E Okur, I Dilek, A Saygi, S Halezeroglu. A Patient with massive hemoptysis treated by videothoracopscopic clipping of the causative artery. Thorac Cardiovasc Surg.2010: 58; 253-254. (SCI)
 • A 24.   Baysungur V, Tezel C, Okur E, Ergene G, Ozvaran K, Halezeroglu S. An unusual presentation of Casteman’s disease. Respirology 2010; 15: 1012-4. (SCI)
 • A 25.   Baysungur V, Tezel C, Ergene G, Sevilgen G, Okur E, Uskul B, Halezeroglu S. The autologous pleural buttressing of staple lines in surgery for bullous lung disease. Eur J Cardiothorac Surg. 2010: 38; 679-82. (SCI)
 • A 26.  Baysungur V, Tezel C, Okur E, Yilmaz B. Recurrent pneumothorax diagnosed as catamenial after videothoracoscopic examination of the pleural cavity. Surg Laparaosc Endosc Pecutan Tech. 2011;21:81-3 (SCI)
 • A 27. Volkan Baysungur, Çağatay Tezel, Erdal Okur, Recep Demirhan, Burcu Kutlu,Semih Halezeroğlu. Quality of life  assesment six months after lobectomy for lung: video-assisted thoracoscopic surgery versus thoracotomy. Turk Gogus Kalp Damar Cer Derg; 2011: 19;207-212 (SCI-Expanded)

7.2 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • B1.  Erdal Okur, Altan Kir, Semih Halezeroğlu, Levent Alpay, Ali Atasalihi. Pleural tenting following upper lobectomies of the lung to prevent residual air space and prolonged aie leak. The 8th European Conference On General Thoracic Surgery, 1st-3rd November 2000, London, United Kingdom (Oral Presentation)
 • B2.  Okur E,  Baysungur V, Yılmaz H, Halezeroglu S, Kir A, Atasalihi A. Changing pattern of surgical approach for he resection of substernal goiters. 10th European Conference on General Thoracic Surgery, 26-28 October 2002, Istanbul, TURKEY (Oral Presentation)
 • B3. Halezeroğlu S, Ocak S, Yorulmaz C, Okur E, Çolak B, Ġnanıcı MA. Tracheal length in adult human: the results of 100 autopsies. 10th European Conference on General Thoracic Surgery, 26-28 October 2002, Istanbul, TURKEY (Oral Presentation)
 • B4. Erdal Okur, Volkan Baysungur, Mertol Gokce, Mesut Demirel, Altan Kir, Ali Atasalihi, Semih Halezeroglu. Pulmonary vascular anatomy and its variations. 3rd Spring Meeting of the European Society of Thoracic Surgeons, 12-13 May 2006, Cluj-Napoca, Romania (Poster Presentation)
 • B5. Erdal Okur, Adnan Yilmaz, Ebru Sulu, Sibel Arinc, Cuneyt Salturk, Ferda Aksoy, Semih Halezeroglu. Pleomorphic carcinoma of the lung: A report of six cases. 3rd Spring Meeting of the European Society of Thoracic Surgeons, 12-13 May 2006, Cluj-Napoca, Romania (Poster Presentation)
 • B6.  E Okur, V Baysungur, M Gokce, G Sevilgen, G Eregene, H Bukesoy, S Halezeroglu. Perioperative pneumoperitoneum decreases prolonged air leak and pleural space problems after lower lobectomy of the lung. 20th Annual Meeting of EACTS and 14th Annual Meeting of ESTS (5th Joint Meeting) Stockholm, Sweden, September 9-13,2006 (Oral Presentation)
 • B7. Ferda Aksoy, Erdal Okur, Asim Kutlu, Haluk Calisir, Ebru Sulu, Semih Halezeroglu. Pulmonary malt lymphoma:  3 case reports. 21st European Congress of Pathology. September 8-13, 2007 Istanbul, Turkey. Virchows Archiv 451 (2): 426-426 AUG 2007 (Poster Presentation)
 • B8. E Okur, V Baysungur, C Tezel, G Sevilgen, G Ergene, M Gokce, S Halezeroglu. Comparison of single or double chest tube applications after pulmonary lobectomies. 16th European Conference on General Thoracic Surgery, Bologna, Italy, June 8-11, 2008 (Oral Presentation)
 • B9. E Okur, M Gokce, V Baysungur, G Ergene, G Sevilgen, S Halezeroglu. Late results of lung decortication on pulmonary function and chest wall asymmetry. 22nd Annual Meeting of the European Association for Cardio-thoracic Surgery, Lisbon, Portugal, September 13-17, 2008 (Oral Presentation)
 • B10. V Baysungur, C Tezel, G Ergene, G Sevilgen, E Okur, S Halezeroglu. The autologous pleural buttressing of staple lines in surgery for emphysema and bullous lung disease: A patient-control study.
 • 17th European Conference on General Thoracic Surgery, 31 May- 3 June 2009, Krakow-Poland.(Oral Presentation)
 • B11. E Okur, C Tezel, G Sevilgen, G Ergene, V Baysungur, S Halezeroglu. Use of intrapleural streptookinase for maintaining beter lung expansion in patients with malignant pleural effusions: A randomised controlled study. 17th European Conference on General Thoracic Surgery, 31 May- 3 June 2009, Krakow-Poland.(Oral Presentation)
 • B12. V Baysungur, C Tezel, E Okur, B Kutlu, P Varer, S Halezeroglu. Quality of life assessment of patients 6 months after lobectomy for lung cancer  via VATS or thoracotomy. 17th European Conference on General Thoracic Surgery, 31 May- 3 June 2009, Krakow-Poland.(Oral Presentation)
 • B 13. E Okur, V Baysungur, C Tezel, G Ergene, G Sevilgen, I Yalcinkaya, H.K. Okur, S Halezeroglu. Video-assisted thoracic surgery lobectomy for bronchiectasis. 18th European Conference on General Thoracic Surgery, 30 May- 2 June 2010, Valladolid- Spain.( Poster Presentation).
 • B 14. E Okur, V Baysungur, C Tezel, G Ergene, G Sevilgen, I Yalcinkaya, S Halezeroglu. Pulmonary functions in late postoperative period are beter preserved after video-assisted thoracoscopic surgery lobectomy than lobectomy via posterolateral thoracotomy. 18th European Conference on General Thoracic Surgery, 30 May- 2 June 2010, Valladolid- Spain.( Poster Presentation).
 • B 15. G Ergene, V Baysungur, , G Sevilgen, C Tezel,  E Okur, A Atasalihi, S Halezeroglu. A prospective study to detect whether video-assisted mediastinoscopy is superior to Standard mediastinoscopy in staging NSCLC. 18th European Conference  on General Thoracic Surgery, 30 May- 2 June 2010, Valladolid- Spain. (Oral Presentation).
 • B 16. H. Kiral, T. Ceylan, M. Kupeli, I. Ocakcioglu, E. Okur, A. Turna, F. Aksoy, I. Yalcinkaya.  Does surgical lung biopsy change the diagnosis and treatment in interstitial lung diseases? ERS 2010,
 • 15-19 September 2010, Barcelona, SPAIN. (Poster presentation).
 • 7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • D1.  Erdal Okur, Altan Kır, Erdal Taşçı, Murat Keleş, Ġrfan Yalçınkaya, Cemal Asım Kutlu, Ali Atasalihi, Semih Halezeroğlu. Hastanemizde 2006 yılındaki göğüs cerrahisi uygulamaları: 1532 hastanın analizi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2008;16:179-182.
 • D2. Erdal Okur, Semih Halezeroğlu. Video Yardımlı Torakoskopi. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2006, 2:42-47.
 • D3. Erdal Okur, Mine Cankurtaran, Volkan Baysungur, Altan Kır, Semih Halezeroğlu, Ali Atasalihi. Metastatik Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Tedavi. Toraks Dergisi 2002;3:132-137.
 • D4. Erdal Okur, Altan Kır, Hacer Kuzu Okur, Müyesser Ertuğrul, Semih Halezeroğlu, AliAtasalihi. Bronkojenik Kistlerde Cerrahi Tedavi. Toraks Dergisi, 2002; 3: 66-69.
 • D5.   S.Volkan Baysungur, Erdal Okur, Hakan Yılmaz, Altan Kır, Semih Halezeroğlu, Ali Atasalihi. Dokuz Yıllık Mediastinoskopi Olgularımızın Analizi. Toraks Dergisi, 2003; 4: 65-68.
 • D6. L Alpay, S Arınç, A Kır, E Okur, S Halezeroğlu, A Atasalihi. Mediastinoskopi sırasında yapılan ipsilateral skalen lenf bezi biyopsisinin değeri. Heybeliada Tıp Bülteni 2001; 7: 26-28.
 • D7. Erdal Okur, Volkan Baysungur, Mertol Gökçe, Semih Halezeroğlu. Lober karina rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu yapılan bir karsinoid tümör olgusu. Toraks Dergisi. 2010; 11: 131-3.
 • D8. Altan Kır,  Erdal Okur, Semih Halezeroğlu, Gözde Kır, Ali Atasalihi. Nadir bir lobektomi komplikasyonu: Lober torsiyon ve gangren. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2001: 9; 257-259.
 • D9.  Erdal Okur, Hacer Kuzu Okur, Altan Kır, Ali Atasalihi. Göğüs ön duvarında yerleşen bir nüks 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 • E1.  E Okur, A Kır, E Taşçı, M Keleş, Ġ Yalçınkaya, C A Kutlu, A Atasalihi, S Halezeroğlu. Süreyyapaşa Hastanesinde 2006 yılında göğüs cerrahisi girişimi uygulanan 1532 hastanın analizi. 4. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs 2007 Antalya.
 • E2. Erdal Okur, Haluk Bükesoy, Gökhan Ergene, Gökçen Sevilgen, Zuhal Tekkanat, Mertol Gökçe, Volkan Baysungur, Semih Halezeroğlu. Toraks girişindeki selim tümörlere anterior servikal yaklaşım.
 1. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül 2005 Gaziantep.
 • E3. E Okur, H Okur, M Gökçe, V Baysungur, A Kır, S Halezeroğlu, A Atasalihi. Akciğer Kanseri nedeniyle rezeksiyon uygulanan 70 yaş üzerindeki olgularımızın analizi. Toraks derneği 7. Yıllık kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2004 Antalya.
 • E4. E Okur, M Gökçe, V Baysungur, M Cankurtaran, A Atasalihi. Akciğer kanseri evrelemesi amaçlı mediastinoskopi sırasında mediastinal lenf nodlarının makroskopik değerlendirilmesi.  Toraks derneği
 1. Yıllık kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2004 Antalya.
 • E5. E Okur, A Kır, V Baysungur, H Yılmaz, S Halezeroğlu, A Atasalihi. Mediastinoskopi: 9 yıllık deneyimlerimiz. Toraks Derneği 4. Yıllık kongresi. 30 Mayıs-2 Haziran 2001 Ġzmir.
 • E6. Erdal Okur, Volkan Bayusungur, Çağatay Tezel, Gökhan Ergene, Gökçen Sevilgen, Semih Halezeroğlu. Periferik erken evre akciğer kanserinde torakotomi ve videotorakoskopik lobektomi sonuçlarının karşılaştırılması. 4. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 19-22 Haziran 2008 Antalya.
 • E7. Erdal Okur, Volkan Baysungur, Çağatay Tezel, Gökhan Ergene, Gökçen Sevilgen, Pınar Varer, Semih Halezeroğlu. Videotorakoskopik lobektomi; erken ameliyat sonrası sonuçlarımız. TUSAD 30. Ulusal Kongresi 2008.
 • E8. Altan Kır, Erdal Okur, Volkan Baysungur, Hakan Yılmaz, Semih Halezeroğlu, Ali Atasalihi. Mediastinoskopi: 9 yıllık deneyimlerimiz. Endoskopi 2001 28-29 Ekim 2001 A Ü Tıp Fakültesi.
 • E9. G Ergene, E Okur, G Sevilgen, M Gökçe, V Baysungur, S Halezeroğlu. Pulmoner lobektomiler sonrası çift göğüs tüpü ile tek göğüs tüpü yerleştirilmesinin postoperatif dönemdeki sonuçlarının karşılaştırılması: Prospektif randomize bir çalışma. 4. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs 2007 Antalya.
 • E10. L Y Tuncer, E Okur, E Sulu, S Arınç, E Ö Karabay, A Yıulmaaz, S Halezeroğlu. Primer akciğer kanserinde klinik ve patolojik evrelerin karşılaştırılması. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan 2006 Antalya.
 • E11.  V Baysungur, E Okur, M Gökçe, H Bükesoy, G Sevilgen, G Ergene, Z Tazegün, S Halezeroğlu. Akciğer kist hidatiğinde pnömonektominin yeri. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan 2006 Antalya.
 • E12.    Mertol Gökçe,  Erdal Okur, Volkan Baysungur, Gökhan Ergene, Haluk Bükesoy, Zuhal Tazegün, Gökçen Sevilgen, Semih Halezeroğlu. Kronik Parapnömonik ampiyemde pulmoner dekortikasyonun solunum fonksyonları ve edinilmiş hemitoraks asimetrisi üzerine geç dönem etkileri.
 1. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül 2005 Gaziantep.
 • E13. A L Alpay,  E Okur, M Gökçe, A Kır, Semih Halezeroğlu, A Atasalihi. Mediastinoskopi sırasında yapılan ıpsilateral skalen lenf biyopsisi. Toraks Derneği 4. Yıllık kongresi 30 Mayıs-2 Haziran 2001 Ġzmir.
 • E14. H Yılmaz, E Okur, A Alpay, A Kır, S Halezeroğlu, A Atasaalihi. Substernal guatr olgularında cerrahi tedavi. Toraks Derneği 4. Yıllık kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2001 Ġzmir.E15. H Okur,  E Okur, Ö Soğukpınar, C Tahaoğlu, R Baran. Cerrahi Menapoz ile takip edilen pulmoner lenfanjiyoleyomiyomatozisd olgusu. Toraks derneği 10. Yıllık kongresi, 25-29 Nisan 2007 Antalya.
 • E16. M Gökçe, E Okur, V Baysungur, G Sevilgen, G Ergene, S Halezeroğlu. AC hidatik kistinde perkütan aspirasyon tedavisi: Olgu sunumu. 4. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs 2007 Antalya.
 • E17. S Arınç, L Alpay, E Okur, Ö Soğukpınar, A Kosif Mısırlıoğlu, S Halezeroğlu, A Atasalihi. Pulmoner rekürrent kist hidatik olguları. Toraks derneği 10. Yıllık kongresi, 25-29 Nisan 2007 Antalya.
 • E18. L Y Tuncer, S Arınç, E Ö Karabay, M Ertuğrul, S Nergiz,  E Okur, S Halezeroğlu. Primer akciğer kanserinde hücre tipinin saptanmasında traanstorasik ince iğne aspirasyonunun değeri. Toraks Derneği 9. Yıllık kongresi, 19-23 Nisan 2006 Antalya.
 • E19. A Yılmaz, E Sulu, S Arınç, C Saltürk, E Okur, F Aksoy, S Halezeroğlu. Akciğerin pleomorfik karsinomu: 6 olgunun değerlendirilmesi. Toraks Derneği 9. Yıllık kongresi, 19-23 Nisan 2006 Antalya.
 • E20. Volkan Baysungur, Gökçen Sevilgen,  Erdal Okur, Mertol Gökçe, Gökhan Ergene, Semih Halezeroğlu. Bir yıllık sürede tanı koyduğumuz malign plevral mezetelyomalar ve cerrahi tedavi yaklaşımlarımız. 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül 2005 Gaziantep.
 • E21. Gökhan Ergene, Haluk Bükesoy, Volkan Baysungur,  Erdal Okur, Mertol Gökçe, Semih Halezeroğlu. Yetişkibnlerde görülen diyafram evantrasyonunda preoperatif ve postoperatif sonuçların karşılaştırılması. 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül 2005 Gaziantep.
 • E22. Mesut Demirel, Mertol Gökçe, Erdal Okur, Volkan Baysungur, Altan Kır, Ali Atasalihi, Semih Halezeroğlu. Pulmoner damar anatomisi ve varyasyonları. 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül 2005 Gaziantep.
 • E23. Münevver Bulut, Burhan Meydan, Erdal Okur. Torakotomi sonrası ağrı tedavisinde, petidin ve morfin’in hasta kontrollü analjezilerinin karşılaştırılması. 3. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül 2005 Gaziantep.
 • E24. G Sevilgen, V Baysungur, E Okur, M Gökçe, G Ergene, S Halezeroğlu. Lokal ileri evre akciğer kanseri nedeniyle indüksiyon kemoterapisi sonrası pulmoner rezeksiyon uygulanan ve indüksiyon kemoterapisi olmaksızın pulmoner rezeksiyon uygulanan hastalarda postoperatif komplikasyon oranlarının karşılaştırılması. 4. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs 2007 Antalya.
 • E25. G Ergene, G Sevilgen, Ç Tezel, V Baysungur, E Okur, S Halezeroğlu. Torakotomi endikasyonu konulmuş bir endobronşiyal yabancı cismin farklı bir endobronşiyal manevra ile çıkarılması.  4. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs 2007 Antalya.
 • E26. G Sevilgen, G Ergene, Ç Tezel, V Baysungur, E Okur, S Halezeroğlu. Sol pnömonektomi ve parsiyel atrium rezeksiyonu uygulanan persistan sol vena cava superiorun sol bronş kanseri ile invaze olduğu bir olgu. 4. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Mayıs 2007 Antalya.
 • E27. Gökhan Ergene, Gökçen Sevilgen, Haluk Bükesoy, Mertol Gökçe, Volkan Baysungur,  Erdal Okur, Semih Halezeroğlu. Ġki yıllık sürede tanı koyduğumuz malign plevral mezetelyomalar ve cerrahi yaklaşımlarımız. 2. Ulusal torasik onkoloji kongresi, 22-25 Haziran 2006 Çeşme.
 • E28. Altan Kır, Semih Halezeroğlu, Erdal Okur, A Levent Alpay, Ali Atasalihi. Çok ilaca dirençli tüberkülozda cerrahinin yeri: Süreyyapaşa tecrübesi. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi ortak kongresi 6-9 Kasım 2000 Antalya.E29.    Altan Kır, Semih Halezeroğlu,  Erdal Okur, A Levent Alpay, Ali Atasalihi. Trakeobronşial sleeve rezeksiyonlar. Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi ortak kongresi 6-9 Kasım 2000 Antalya.
 • E30. Erdal Okur, Çağatay Tezel, Gökçen Sevilgen, Volkan Baysungur, Gökhan Ergene, Mertol Gökçe, Ebru Sulu, Semih Halezeroğlu. Akciğer kanseri nedeniyle yapılan rezeksiyonlarda 30 günlük postoperatif ortaliteyi etkileyen faktörler. 4. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 19-22 Haziran 2008 Antalya.
 • E31. Çağatay Tezel, Volkan Baysungur, Gökçen Sevilgen, Gökhan Ergene, Pınar Varer, Erdal Okur, Adnan Yılmaz, Semih Halezeroğlu. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularının mediastinal değerlendirmesinde PET/BT nin rolü. 4. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 19-22 Haziran 2008 Antalya.
 • E32. H Okur, N Akıncı, M Gökçe, G Ergene, Ö Soğukpınar,  E Okur, R Baran. Ġntratorasik iyatrojenik yabancı cisim: Gossipiboma. Toraks Derneği 8. Yıllık kongresi. 27 Nisan- 1 Mayıs 2005 Antalya.
 • E33. A Yılmaz, E Damadoğlu, C Saltürk,  E Okur, LY Tuncer, S Halezeroğlu. Primer akciğer kanserinin tanı ve tedavisinde gecikmeler ileri patolojik evre ile ilişkili midir? Türk Toraks Derneği
 1. Yıllık Kongresi, 23-27 Nisan 2008 Antalya.
 • E34. L Y Tuncer, V Baysungur, E Damadoğlu, E Okur, E Sulu, G Ergene, A Yılmaz. Bronkoskopi ile tedavi edilen endobronşial hamartom.  Türk Toraks Derneği 11. Yıllık kongresi, 23-27 Nisan 2008 Antalya.
 • E 35. Erdal Okur, Çağatay Tezel, Gökhan Ergene, Volkan Baysungur, Gökçen Sevilgen,İrfan Yalçınkaya, Semih Halezeroğlu. Erken evre akciğer kanserinde yapılan VATS-lobektominin geç dönem solunum fonksyonlarına etkisi: Torakotomi ilşe karşılaştırmalı bir çalışma. TUSAD 31. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009. Çeşme ĠZMĠR.
 • E 36. Erdal Okur, Volkan Baysungur, Çağatay Tezel, Gökçen Sevilgen, Gökan Ergene. Videotorakoskopik Lobektomi. 35 Olgudaki deneyimlerimiz. 5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. 14-17 Mayıs 2009, Kuşadası.
 • E 37.  Volkan Baysungur, Çağatay Tezel, Gökçen Sevilgen, Gökhan Ergene,  Erdal Okur, Levent Altıntaş, Semih Halezeroğlu. Neoadjuvan tedavi sonrası rezeksiyon uygulanan KHDAK olgularımızda sağkalım. 5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. 14-17 Mayıs 2009, Kuşadası.
 • E 38. Volkan Baysungur, Erdal Okur, Çağatay Tezel, Levent Altıntaş, Ebru Sulu, Gökçen Sevilgen, Semih Halezeroğlu. 30 günlük postoperatif morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler: 325 hastanın analizi. 5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. 14-17 Mayıs 2009, Kuşadası.
 • E 39. Erdal Okur, Volkan Baysungur, Çağatay Tezel, Gökçen Sevilgen, Adnan Yılmaz. Modifiye Barclay tekniği ile karena rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu. 5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. 14-17 Mayıs 2009, Kuşadası.
 • E 40.Çağatay Tezel, Volkan Baysungur, Erdal Okur, Gökçen Sevilgen, Gökhan Ergene. Ek porttan yapılan videotorakoskopi uygulamalarımız. 5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. 14-17 Mayıs 2009, Kuşadası.
 • E 41. Gökçen Sevilgen, Çağatay Tezel, Erdal Okur, Volkan Baysungur, Mertrol Gökçe. Trake ayı invaze eden tiroid karsinomu  nedeniyle eb-blok tiroidektomi ve trakea rezeksiyonu. 5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi. 14-17 Mayıs 2009, Kuşadası.
 • E 42. Hakan Kıral, Turan Ceylan, Mustafa Küpeli, Ġlhan Ocakçıoğlu, Erdal Okur, Akif Turna, Ferda Aksoy, İrfan Yalçınkaya. İnterstisyel akciğer hastalıklarında cerrahi akciğer biyopsisi tanı ve tedaviyi değiştiriyor mu? Toraks Derneği 13. Kongresi. 2010 Ġstanbul-sözlü sunum
 • E 43. Erdal Okur, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Volkan baysungur, Çagatay Tezel,Ġrfan Yalçınkaya, Semih Halezeroğlu. Bronşektazi tanısıyla yapılan video yardımlı torakoskopik lobektomiler. Toraks Derneği 13. Kongresi. 2010 Ġstanbul-sözlü sunum
 • E44. Gökhan Ergene, Volkan Baysungur,  Erdal Okur, Çagatay Tezel, AliAtasalihi, Semih Halezeroğluy. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgularındaevrelemede videomediastinoskopinin Standard mediastinoskopiye üstünlüğü; Prospektif bir çalışma. Toraks Derneği 13. Kongresi. 2010 İstanbul-sözlü sunum.
 • E 45. Gökçen Sevilgen, Volkan Baysungur,  Erdal Okur, Mertol Gökçe, Çagatay Tezel, Gökhan Ergene,  AliAtasalihi, Semih Halezeroğlu.  Akciğer kanseri nedeniyle ameliyat edilen hastalarda ameliyat öncesi yapılan kardiopulmoner egzersiz testinin ameliyat sonrası kardiopulmoner komplikasyon riskini elirlemedeki rolü. Toraks Derneği 13. Kongresi. 2010 Ġstanbul-sözlü sunum
 • E 46. Hacer Kuzu Okur, Meral Yüksel, Volkan Baysungur, Erdal Okur. Akciğer kanserli hastaların tümör ve normal dokularında reaktif oksijen metabolitlerinin saptanması. Solunum 2010. Antalya. Sözlü sunum
 • E47.  Erdal Okur, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Hakan Kıral, Ġrfan Yalçınkaya. Sağ akciğer alt ve üst loblarda yerleşen eş-zamanlı akciğer kanseri; Cerrahi tedavide orta lob korunmalı mı? Solunum 2010. Antalya. Poster sunum
 • E 48. Hakan Kıral, Ġlhan Ocakçıoğlu, Aysun Mısırlıoğlu, Mustafa Küpeli,  Erdal Okur, İrfan Yalçınkaya. Küçük hücreli akciğer kanseri tanı ve tedavisi alan Karsinoid tümör olgusu. Solunum 2010. Antalya. Poster sunum
 • E 49. Hakan Kıral, Turan Ceylan, Mustafa Küpeli, Erdal Okur, Ġrfan Yalçınkaya. Videotorakoskopik
 • enükleasyon yapılan büyük bir özofageal leiomyom olgusu. Solunum 2010. Antalya. Poster sunum E 50. Levent Alpay, Tunç Laçin, Ezgi Cesur, Ġlhan Ocakçıoğlu, Mine Demir, Volkan Baysungur, Erdal Okur, İrfan Yalçınkaya. Künt travma sonucu gelişen diyafragma yaralanması tedavisi. Türk Toraks Derneği 14. yıllık kongresi, 13-17 Nisan 2011, Antalya
 • E 51. Cansel Atinkaya Öztürk, Erdal Okur, Turan Ceylan, Ġrfan Yalçınkaya. Elloeser Flap ile tedavi edilen perikard ve diyafragm greft enfeksiyonu. Türk Toraks Derneği 14. yıllık kongresi, 13-17 Nisan 2011, Antalya.
 • E 52. Erdal Okur, Cansel Atinkaya Öztürk, Volkan Baysungur, Ġrfan Yalçınkaya. Trakeal karenada yerleşen tümörlerde farklı rekonstrüksiyon yöntemleri. Türk Toraks Derneği 14. yıllık kongresi, 13-17 Nisan 2011, Antalya
 • E 53. Volkan Baysungur, Cansel Atinkaya Öztürk, Erdal Okur, Mine Demir, Hakan Kıral, Levent Alpay, İrfan Yalçınkaya. Malign plevral mezetelyoma cerrahi tedavisinde uyguladığımız radikal
 • Plörektomi/Dekortikasyon ameliyatının sonuçları. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya.
 • E 54. Levent Alpay, Tunç Laçin, Erdal Okur, Volkan Baysungur, Aysun Mısırlıoğlu, Hakan Sönmez, Oguz Kapıcıbaşı, Ġrfan Yalçınkaya, Dilek Teker, Mithat Kıyak. Rezeksiyon uygulanan hastalarda videotorakoskopik lobektomi ile açık lobektominin karşılaştırmalı maliyet analizi. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya.
 • E 55. Levent Alpay, Tunç Laçin, Hakan Kıral, Aysun Mısırlıoğlu, Mine Demir, Ġlhan Ocakcıoğluzgi Cesur,  Erdal Okur, Volkan Baysungur, Ġrfan Yalçınkaya. Semptomatik malign plevral efüzyonlu hastaların tedavisinde video-yardımlı torakoskopik talk pudraj ile tüp torakostomiden talk uygulamasının karşılaştırılması. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya.E 56. Levent Alpay, Tunç Laçin, Aysun Mısırlıoğlu, Hakan Sönmez, Ġlhan Ocakcıoğlu, Ezgi Cesur, Volkan Baysungur, Erdal Okur, Ġrfan Yalçınkaya. Superior vena kava sendromlu hastalarda servikal mediastinoskopinin teşhisteki yeri ve etkinliği. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya.
 • E 57. Hakan Kıral, Cansel Atinkaya, Erdal Okur, Levent Alpay, Volkan Baysungur, Mine Demir, Aysun Mısırlıoğlu, Tunç Laçin, Ġrfan Yalçınkaya. Retorakotomi olgularının analizi. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya.
 • E 58. Oğuz Kapıcıbaşı, Levent Alpay, Tunç Laçin, Erdal Okur, Hakan Sönmez, Aysun Mısırlıoğlu, Volkan Baysungur, Altuğ Koşar, Mine Demir, Ġrfan Yalçınkaya. Endobronşiyal Bronkoplevral fistül tedavisi. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya.
 • E 59. Tunç Laçin, Levent Alpay, Ġlker Ġskender, Ezgi Cesur, Ġlhan Ocakcıoğlu, Hakan Kıral, Volkan Baysungur, Mine Demir,  Erdal Okur, Ġrfan Yalçınkaya. Pnömonektomide majör morbidite göstergeleri ve bronkoplevral fistülün erken dönemde kapatılmasının etkinliği. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya.
 • E 60. Tunç Laçin, Levent Alpay, Hakan Kıral, Aysun Mısırlıoğlu, Ġlhan Ocakcıoğlu, Ezgi Cesur, Volkan Baysungur, Erdal Okur, Ġrfan Yalçınkaya. Benign akciğer lezyonlarında yalancı pozitif FDG pozitron emisyon tomografisi. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya.
 • E 61.  Levent Alpay, Tunç Laçin, Hakan Kıral, Aysun Mısırlıoğlu, Erdal Okur, Ġrfan Yalçınkaya. Ekstrem kist hidatid olguları. Üç farklı klinik prezentasyon. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya.
 • E 62. Tunç Laçin, Levent Alpay, Aysun Mısırlıoğlu, Erdal Okur, Ġrfan Yalçınkaya. Sternum soliter plazmasitomu. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya.

7.6 Diğer Yayınlar

 1. Op Dr Erdal OKUR, Doç Dr Semih HALEZEROĞLU. Bronş Adenomları (Bölüm XIII). Göğüs Cerrahisi,       Editör Prof Dr İlker Ökten. 2003 Sim Matbaacılık Ankara.
 2. Erdal Okur, Semih Halezeroğlu. Solunum Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı. Cerrahi Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Editör Prof Dr Mehmet Mihmanlı. Sakarya Üniversitesi

Rektörlük Basımevi 2007.

Göğüs Duvarı Tümörleri

Göğüs duvarı dediğimiz, kaburgalar, sternum (iman) kemiği, klavikula (köprücük) kemiği veya göğüs kafesi kaslarından kaynaklanan tümörler olabilir. Bu oluşumlar zaman içinde büyüyen, bazen ağrılı veya kızarıklık gösteren yapılardır ve iyi ya da kötü huylu olabilirler. Genelde hızla büyüyen veya ağrılı olanlar daha çok kötü huylu tümörlerdir.

@YASAL UYARI

Prof. Dr. Erdal OKUR web sitesi ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermektedir. Sitedeki bilgiler hiç bir şekilde hastalıkların tanı veya tedavisinde kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlak bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi işlemlerdir.

Tıp bilgileri, kullanılan tanı ve tedavi gereçleri hızla değişilmektedir. Bir bilgi, yöntem veya gereç çok kısa sürede terk edilebilir. Ayrıca tıpta aynı sonucu almaya yönelik olan, farklı teknik ve bilgiler, değişik uygulamalar olabilir. Tanı ve tedavide doktorun kişisel deneyimi, yetenekleri belirleyici bir faktördür. Aynı konu hakkında farklı görüşler olması mümkündür. Sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilginin ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmesi gereklidir. Web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten dolayı, herhangi bir sorumluluk Prof. Dr. Erdal OKUR’a atfedilemez.

Site “basılı yayın” olarak koruma altında olup yazıların hiçbiri tamamen veya kısmen, hiç bir ortamda (Internet, Dergi, Gazete, TV, Radyo) Prof. Dr. Erdal OKUR’un izni olmaksızın kullanılamaz. Tüm kullanıcılar yukarıda belirtilen yasal uyarıyı okumuş, tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmiş sayılırlar. Aksi durumlarda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ihlali söz konusudur. Site ile ilgili tüm haklar; Prof. Dr. Erdal OKUR’a aittir.

İLETİŞİM

Ad Soyad : ERDAL OKUR

Unvan : Prof. Dr.

Tıbbi Birim : Göğüs Cerrahisi

Uzmanlık : Göğüs Cerrahisi

Şube : Bakırköy Hastanesi, Fulya Hastanesi, International Hastanesi

E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web Sitesi : http://www.erdalokur.com

Akciğer Kanseri | Akciğerde İyi Huylu Kitle | Akciğerde Nodül-Leke | Akciğer'de Metastaz | Akciğer Kisti (hidatik kist) | Akciğer Hava Kisti-Bül | Pnömotoraks | Mediasten Kitle-Kist | Aşırı El,Koltuk Altı Terlemesi | Diyafram Hastalıkları | Göğüs Duvarı Anomalileri | Göğüs Duvarı Tümörleri | Plevral- Akciğer Zarı | Plevral Enfeksiyon-Ampiyem | Timus Cerrahisi | Trakea (nefes borusu) Hastalıkları

Top
Bilgi deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz. More details…